Medium นี้คือสรุปย่อของส่วนการเขียน blog ทั้งหมดครับ


  1. การสร้าง app เป็นการแบ่งเว็บออกเป็นส่วนๆ เพิ่มเติม
  2. ใน Django ใช้ model ในการเก็บข้อมูลใน Database เพิ่มเติม
  3. การจะใช้ Database หลังจากสร้างหรือแก้ไขต้องมีการ migrate ก่อน สามารถทำได้โดยรัน

python manage.py makemigrations

python manage.py migrate

4. การหาข้อมูลใน database สามารถใช้ .objects.all() หรือ .objects.filter()

5. การเรียกข้อมูลแค่ 1 ตัวจาก database ใช้ .objects.get()

เพิ่มเติม

6. Django มีฟีเจอร์ Admin Built-in มาด้วย ถ้าจะใช้ต้องสร้าง superuser ก่อน ต้องรัน python manage.py createsuperuser

เพิ่มเติม

7. การ List view คือการแสดงผลออปเจ็คท์ทีละหลายๆตัวใน Model ใช้ .objects.all() หรือ .objects.filter() เพิ่มเติม

8. Detail view คือการแสดงผลออปเจ็คท์ทีละตัว โดยมักจะใช้ pk มาแสดง สามารถ parse pk เข้ามาใน url แล้วเข้าถึงผ่าน kwargs ได้ เพิ่มเติม

9. การ order ใน model สามารถใช้ .order_by()

10. การผ่าน argument เข้าไปใน {% url %} ก็พิมพ์ชื่อ argument แล้วก็เท่ากับไปเลย เช่น {% url ‘post’ pk=this.pk %}

เพิ่มเติม


Medium ที่ 28
ปีนี้ผมตั้งใจว่าจะเขียน Medium ให้ได้เดือนละ 4–5 Medium ครับ สิ้นปีก็จะมี 52 Medium เท่ากับจำนวนสัปดาห์ใน 1 ปีพอดี ไม่รู้จะทำได้มั้ย แต่ก็ถือเป็น Passion เล็กๆน้อยๆของผมครับ 5555
ผมเขียนบทความหลายแนวแล้วแต่ว่าอยากเขียนยังไง ถ้าอยากให้กำลังใจช่วยกด Clap ให้ซักที สองทีด้วยนะครับ :D
เจอกันบทความหน้าครับ