เผอิญผมไปเจอแชแนลนึงในยูทูปชื่อ Wendover Productions เป็นช่องที่จะรวม Fact และความรู้ทั่วไปต่างๆ แล้วช่องนี้ก็จะมีซีรีส์นึงที่ชื่อ TWL ย่อมาจาก That Wikipedia List โดยจะมีเนื้อเกี่ยวกับบทความแปลกๆใน Wikipedia ซึ่งมีคอนเซปท์น่าสนใจมากๆผมเลยอยากลองทำดูบ้างครับ

บทความนี้ผมอิงจากเปเปอร์จากลิงค์นี้ ถ้ามีส่วนไหนสงสัยสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้เลยครับ

ทุกวันนี้เราใช้ Biometric หรือข้อมูลทางกายภาพของเราในการยืนยันตัวตนของเราหลายอย่าง เราใช้ลายนิ้วมือ การแสกนม่านตา เสียง ในการยืนยันตัวตน แล้วเป็นไปได้รึเปล่าถ้าเราจะใช้ลิ้นของเรายืนยันตัวตน

ขั้นตอนในการศึกษาทีมนักวิจัยไปเก็บภาพของลิ้นมา แบ่งภาพออกเป็น 2 ชุดคือชุดที่ใช้ศึกษา และชุดที่ใช้ทดสอบ ภาพทั้งสองชุดจะถูกนำไปผ่านกระบวนการคัดแยกโดยจะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นหลักๆ

  1. คือขั้น Pre-process
  2. คือขั้นคัดแยก จะแบ่งเป็นคัดแยกจากรูปร่าง และคัดแยกจาก texture ของลิ้น
  3. คะแนนจากการคัดแยกจะถูกนำไปคำนวณเพื่อแยกว่าลิ้นใครเป็นของใคร

ขั้น Preprocess

ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่จะตัดเอาเฉพาะภาพส่วนที่เป็นลิ้นมา เพื่อนำมาวิเคราะห์ต่อ

โดยทีมนักวิจัยใช้เทคนิคของ Image Processing ในการตัดเอาเฉพาะส่วนที่เป็นลิ้นในภาพ

ขั้นคัดแยก

ขั้นตอนนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนการวิเคราะห์รูปร่าง และส่วนการวิเคราะห์ texture ของลิ้น

ส่วนการวิเคราะห์รูปร่างจะมีการแบ่งวิเคราะห์หลายตัวแปร

  1. ความกว้างของลิ้น
  2. ควมยาวของลิ้น
  3. ความหนาของลิ้น
  4. ความมนของลิ้น
  5. ความงอของลิ้น

ส่วนของการวิเคราะห์ Texture ของลิ้น

มีการใช้ Gabor filter ในการวิเคราะห์ภาพ ซึ่ง Gabor filter เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ลักษณะของภาพ

การระบุตัวตน

ขั้นตอนการระบุตัวตนจะนำคะแนนที่ได้จากการคัดแยกมารวมกัน โดยจะมี Weight ของแต่ละตัวแปรไม่เหมือนกัน โดยคำนวณผ่านสมการ

ค่า Ss คือคะแนนจากรูปร่าง St คือคะแนนจาก texture ของลิ้น (ในการทดลองทีมของนักวิจัยพบว่าค่าของ w1 และ w2 ที่เหมาะสมที่สุดคือ 0.6 และ 0.4 ตามลำดับ)


Zhang D., Liu Z., Yan J., Shi P. (2007) Tongue-Print: A Novel Biometrics Pattern. In: Lee SW., Li S.Z. (eds) Advances in Biometrics. ICB 2007. Lecture Notes in Computer Science, vol 4642. Springer, Berlin, Heidelberg

ในผลงานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นครับว่า ลิ้นของเราก็สามารถเอามาบ่งบอกตัวตนของคนได้นะ หรือพูดง่ายๆก็คือรูปร่างของลิ้นคนเราก็เหมือนกันกับลายนิ้วมือของเรานั่นแหละ

ถึงผมจะอ่านไปแล้วขำไป แต่สิ่งที่ทีมวิจัยเสนอก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับ 555

Medium ที่ 40
ปีนี้ผมตั้งใจว่าจะเขียน Medium ให้ได้เดือนละ 4–5 Medium ครับ สิ้นปีก็จะมี 52 Medium เท่ากับจำนวนสัปดาห์ใน 1 ปีพอดี ไม่รู้จะทำได้มั้ย แต่ก็ถือเป็น Passion เล็กๆน้อยๆของผมครับ 5555
ผมเขียนบทความหลายแนวแล้วแต่ว่าอยากเขียนยังไง ถ้าอยากให้กำลังใจช่วยกด Clap ให้ซักที สองทีด้วยนะครับ :D
เจอกันบทความหน้าครับ