ผมรวบรวมสรุปย่อสำหรับบทความที่พูดถึงการเขียน Homepage ด้วย Django ไว้ในบทความนี้ครับ


  1. urls.py เป็นส่วนสำคัญที่จะคอยชี้ว่าหน้าเพจแต่ละหน้าเราอยู่ที่ url ไหนโดยสามารถเพิ่มเข้าไปใน urlpatterns ในไฟล์ urls.py
  2. view คือฟังค์ชันที่คืนค่าออกมาเป็นหน้าเพจที่จะแสดงผล

เพิ่มเติม

3. Templates ใน Django คือรูปแบบในการแสดงผลที่สามารถแก้ไขได้ในบางส่วน

4. ก่อนที่จะใช้ต้องตั้งค่าใน settings.py ก่อนโดยต้องเพิ่ม directory ที่จะใช้เก็บ template ไว้ที่ dictionary TEMPLATES key DIRS

เพิ่มเติม

5. การสืบทอด Template จะต้องมีการใส่แท็ก {% block ชื่อบล็อค %} {% endblock ชื่อบล็อค %} ไปที่ตัวที่จะให้สืบทอดก่อน

6. ตัวที่มาสืบทอดก็ใส่แท็ก {% block ชื่อบล็อค %} ตามด้วยเนื้อหาแล้วค่อยปิดด้วย {% endblock ชื่อบล็อค %}

7.การใส่ url ใน template สามารถใช้แท็ก {% url ‘ชื่อของหน้า’ %} โดยให้ไปใส่ชื่อของหน้าที่พารามิเตอร์ name ของ url นั้นใน urls.py

เพิ่มเติม


Medium ที่ 19
ปีนี้ผมตั้งใจว่าจะเขียน Medium ให้ได้เดือนละ 4–5 Medium ครับ สิ้นปีก็จะมี 52 Medium เท่ากับจำนวนสัปดาห์ใน 1 ปีพอดี ไม่รู้จะทำได้มั้ย แต่ก็ถือเป็น Passion เล็กๆน้อยๆของผมครับ 5555
ผมเขียนบทความหลายแนวแล้วแต่ว่าอยากเขียนยังไง ถ้าอยากให้กำลังใจช่วยกด Clap ให้ซักที สองทีด้วยนะครับ :D
เจอกันบทความหน้าครับ